Nyheder


Bestyrelse

Bo Gjerløv-Sørensen Bo er kasserer i bestyrelsen
Else Aagaard
24461033
Morten Nielsen
26299629
Morten Sloth Rasmussen Morten er i bestyrelsen
Nicolai Petersen
21853436
Palle Møller Palle er næstformand i bestyrelsen
Søren Due-Andersen Søren er suppleant i bestyrelsen
Thomas Aakjer
Thomas er formand og CMAS* instruktør
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer