Nyheder

 Uddannelse - Dykning

Har det interesse skal du henvende dig til instuktørerne Jan (3033 3626) eller Thomas (2460 7185)
 
 
CMAS * uddannelse næste kursus bliver Januar 2024 se indhold her og kalender her

vil du med, henvend dig til instruktørerne eller på info@koegedykkerklub.dk

Se mere info vedr. CMAS 1 HER
 

 
Se kursus beskrivelser nedenfor.
 
 

Uddannelse: Køge Dykkerklub uddanner dykkere i CMAS regi på alle niveauer, og du kan fortsætte din dykkeruddannelse her, også selvom du kommer med et certifikat fra en anden dykkerorganisation. 
 
Klik på nedenstående kurser for at læse en nærmere kursusbeskrivelse (samlet beskrivelse fra CMAS findes her (pdf)):
 
                                                                                            
 CMAS * 
Begynder dykkerkursus. Som uddannet CMAS * sportsdykker vil du være i stand til dykke til maks 20 meters dybde, sammen med en mere erfaren dykker.
 CMAS ** 
            
Videregående dykkerkursus. CMAS ** bygger videre på de færdigheder du lærte som 1 stjernet eller PADI open water og finpudser dem samt udbygger med yderligere kundskaber
 CMAS ***Videregående dykkerkursus med fokus på dykkerledelse, søgning etc.
 Nitrox - BasicPå CMAS Basic Nitrox kurset lærer du at udføre dykning med iltberiget luft Nitrox 21-40%.
 Nitrox - AdvancedDu vil på kurset lære at dykke på Nitrox blandinger der er på mere end 40% og ved et eller to gasskifte på din uddykning kunne foretage et accelereret dekompressionsdyk
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kursusbeskrivelser
CMAS *:                                                                                                                                                     <tilbage til top>
 
Forudsætning for deltagelse i kurset:
 
  -   Fyldt 14 år ved kursusstart
  -  Lægeattest i henhold til Dansk Sportsdykker Forbunds regler

Efter kurset vil eleven have følgende viden:

 
  -  sammenhængen mellem tryk og rumfang og effekten heraf på dykkeren og hans udstyr
  -  hvad kroppen har brug for at kunne opretholde livet, og de komplikationer det giver at opholde sig under
             vandet
  -  formål, funktion og væsentlige detaljer for det dykkerudstyr, som typisk anvendes af
             1 stjernede sportsdykkere
  -  Dansk Sportsdykker Forbunds sikkerhedsregler, metoder til selvredning og elementære redningsteknikker

Og følgende færdigheder:

 
 -  skal kunne klargøre, anvende og lave simpel vedligeholdelse af det sportsdykkerudstyr, som typisk
             anvendes af 1 stjernede sportsdykkere.
 -  skal kunne afbalancere sig og skal kunne undgå at få vand i luftvejene under dykning
 -  skal under vand have kontrol over sine bevægelser i alle retninger, skal kunne svømme effektivt ved brug
             af svømmefødder, og skal kunne komme sikkert i og op af vandet
 -  skal kunne demonstrere selvredning og simpel makkerredning
 -  skal kunne fungere som disciplineret medlem af en gruppe dykkere under ledelse af en mere erfaren dykker
 -   skal have erfaring fra mindst 5 dykninger i åbent vand på dybder til og med max. 18 meter

Viden og færdigheder testes på følgende måde:

 
 -   Skriftlig teoriprøve
 - Udspring efterfulgt af 100 m overfladesvømning uden anvendelse af dykkerudstyr
 - Klargøring, samling og påtagning af alt relevant dykkerudstyr før en dykning
 - Entre og forlade vandet under forskellige forhold: Fra mole, kutter, gummibåd og stranden
 - Kontrolleret neddykning og uddykning under overholdelse af sikker opstigningshastighed
 - Sikre positiv opdrift og frie luftveje ved ophold i overfladen, både ved oppustning af opdriftmiddel med
             munden og ved anvendelse af luft fra trykflaske. Skal demonstreres både med og uden dykkermaske
             og snorkel
 - Af- og påtagning af dykkermaske under vandet
 - Tab og genfinding af lungeautomatens mundstykke under vand
 - Selvredning ved skift til alternativ luftforsyning: makkers octopus og uddykning
 - Demonstration af relevant signalgivning under vand
 
 
CMAS **:                                                                                                                                                    <tilbage til top>
 
Som en naturlig efterfølger til CMAS* anbefaler klubben, at man, når forudsætningerne er til stede, fortsætter sin
sportsdykkeruddannelse til CMAS**. Kravene for at starte på CMAS** er følgende:

Forudsætninger for deltagelse i kurset:
 
  -   Fyldt 15 år ved kursusstart
  -   Kursisten skal have CMAS 1 stjernet dykkercertifikat eller PADI Open Water certifikat samt praktisk  dykkererfaring
            svarende til hvad der kræves ved certificering til CMAS 1 stjernet dykkercertifikat - eller  tilsvarende viden og
            færdigheder efter instruktørens vurdering
  -  Lægeattest i henhold Dansk Sportsdykker Forbunds regler

Efter kurset vil eleven have følgende viden:

 
  -  Dykkerfysik og –fysiologi, årsager til og symptomer på dykkerelaterede skader og sygdomme. 
  -  Grundlæggende førstehjælp og genoplivningsteknik. 
  -  Problemer forbundet med dykning til større dybder: beregning af luftforbrug og korrekt anvendelse af dekompressionstabeller. 
  -  Udvælgelse af dykkersteder og principperne I dykkeplanlægning. 
  -   Principper og metoder anvendt ved undervandsnavigation. 

Og følgende færdigheder:  

 
 - 

 Dykkeren skal være helt fortrolig med anvendelse af maske, finner og snorkel. 

 -   Dykkeren skal kunne svømme I overfladen iført fuldt udstyr under anvendelse af snorkel. 
 -   Dykkeren skal være helt fortrolig med anvendelse af almindeligt dykkerudstyr på dybder mellem 10 og 35 meter. 
 -   Dykkeren skal kunne udføre selvredning og makkerredning på dybder fra 10-30 meter. 
 -   Dykkeren skal kunne anvende dekompressionstabeller til både enkelte og flere på hinanden følgende dykninger. 
 -    Dykkeren skal være helt fortrolig med undervandsnavigation, både med og uden kompas. 
 -  Dykkeren skal have erfaring fra mindst 20 dykninger i åbent vand. Mindst 10 af dykkene skal være i intervallet 10-30 meter.
            Minimum 1 af de 10 dyk skal være i intervallet 25-30 meter.
            Dykkene skal afspejle erfaring inden for dykning om natten, dykning i strømfyldt farvand, dykning under begrænset
            sigtbarhed mindre end 2 meter. 

Viden og færdigheder testes på følgende måde:
 
 -   Skriftlig teoriprøve
 - 800 meter overfladesvømning med finner, maske og snorkel. 
 -  Neddykning til 5 meter og 10 meter vandret svømning på dybden iført finner, maske og snorkel. 
 -  500 meters overfladesvømning på brystet iført fuldt udstyr med ånding gennem snorkel, efterfulgt af 100 meter
            overfladesvømning på ryggen uden anvendelse af snorkel eller lungeautomat. 
 -  Af- og påtagning af maske, samt tab og genfinding af lungeautomatens mundstykke på dybder mellem 10 og 30 meter. 
 -  Ophentning af bevidstløs makker fra dybder mellem 10 og 30 meter efterfulgt af bjergning i overfladen og ombord
            eller ilandtagning af forulykkede og demonstration af genpolivningsteknik. 
 -  Redning af makker der er løbet tør for luft på dybder mellem 10 og 30 meter. 
 -  Korrekt afbalancering under et dyk uden anvendelse af trykluft til oppustning af BCD’en. 
 -  Korrekt anvendelse af dekompressionstabeller ved både enkeltstående og flere på hinanden følgende dyk. 
 -  Fungere som ligeværdigt medlem af en gruppe dykkere, både under vandet og under forberedelserne og afrigningen på land. 
 - Holde en retning under vand over en distance på 50 meter, både med og uden kompas. 
 
 
 
CMAS***:                                                                                                                                                    <tilbage til top>
 
Kurset oprettes først når der er nok deltagere (minimum 4)Forudsætning for deltagelse i kurset:
 
  -   Fyldt 16 år ved kursusstart
  -  Kursisten skal have CMAS 2 stjernet dykkercertifikat eller PADI Advanced Open Water og PADI Rescue certifikater
            samt praktisk dykkererfaring svarende til hvad der kræves ved certificering til CMAS 2 stjernet dykkercertifikat -
eller tilsvarende viden og færdigheder efter instruktørens vurdering 
  -  Kursisten skal have en af Dansk sportsdykkerforbund godkendt lægeattest, der er mindre end 5 år gammel
            (3 år for kursister over 40 år)
  - Kursisten skal indenfor det sidste år have deltaget i et førstehjælpskursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd.

Efter kurset vil eleven have en omfattende viden om:

 
  -  Dykkerfysik og –fysiologi, årsager til og symptomer på dykkerelaterede skader og sygdomme, samt deres behandling.
  -  Førstehjælp ved dykkerskader og genoplivningsteknik.
  -  Problemer forbundet med dykning til dybder over 30 meter: beregning af luftforbrug og korrekt anvendelse af
            dekompressionstabeller.
  -  Udvælgelse af dykkersteder, vurdering af dykkere og sammensætning af hold, samt planlægning af dyk for en
            gruppe dykkere.
  - Principper og metoder anvendt ved undervandsnavigation.
  - De grundlæggende principper for godt sømandskab og håndtering af mindre fartøjer.
  -  Risici knyttet til flora og fauna, lokale forhold og vejrfænomener.
  -  Love og regler, der omfatter dykkere og dykning.

Og følgende færdigheder:

 
 -  Dykkeren skal være helt fortrolig med anvendelse af dykkerudstyr konfigureret til dykning med dekompressionsstop
            og dykning på dybder over 30 meter.
 -  Dykkeren skal kunne anvende dekompressionstabeller til dykning med dekompressionsstop og skal være fortrolig med
            dekompressionsdykning.
 -  Dykkeren skal kunne fungere som turleder og dykkerleder for en gruppe dykkere, der dykker fra hhv. kutter,
            gummibåd eller fra stranden.
 -  Dykkeren skal kunne udføre selvredning og makkerredning på dybder fra 10-30 meter.
 -  Dykkeren skal kunne håndtere en nødsituation, både hvad angår iværksættelse af nødplan med tilkaldelse af ekstern
            hjælp, og førstehjælp og pleje af den forulykkede.
 -   Dykkeren skal have erfaring fra mindst 50 dykninger i åbent vand. Mindst 20 af dykkene skal være i intervallet
            25-35 meter.

 
Viden og færdigheder testes på følgende måde:

 
 -   Skriftlig teoriprøve
 - 1500 meter overfladesvømning med finner, maske og snorkel.
 - Neddykning til 10 meter med finner, maske og snorkel og ophentning af en tabt genstand.
 - 100 meter hurtig svømning med finner, maske og snorkel umiddelbart efterfulgt af 20 meter undervandssvømning.
             Derpå 10 sekunders vandtrædning fulgt af neddykning til 3 meter og bjærgning af dukke der vejer 1,5 kg under
             vandet. Dukken bjerges 50 meter.
 - 1000 meters overfladesvømning på brystet iført fuldt udstyr med ånding gennem snorkel.
 - Ophentning af bevidstløs makker fra dybder mellem 10 og 30 meter efterfulgt af bjergning i overfladen og ombord
            eller ilandtagning af forulykkede og demonstration af genoplivningsteknik og organisering af ulykkesstedet.
 - Undervandsnavigation med og uden kompas gennem et helt dyk.
 - Håndtering af reb og knob under vand.
 - Håndtering af mindre dykkerbåd.
 - Lede og deltage i et dyk med tvungen dekompression for en gruppe dykkere. Dykket planlægges og planen følges.
  -  Anvendelse af søkort, tidevandstabeller og vejrmeldinger ved udvælgelse af dykkersteder og planlægning af dyk.
 
 
Nitrox Basic:                                                                                                                                                  <tilbage til top>
 

 

Nitrox er en luftblanding, hvor andelen af ilt er øget i forhold til de normale 21% ilt i atmosfærisk luft. Herved mindskes mængden af kvælstof, som er den gasart, der kan forårsage dykkersyge. Formålet med at benytte nitrox til dyk er således at mindske optagelsen af kvælstof i kroppens væv, hvilket kan benyttes til at øge sikkerhedsmarginerne ved dykkene, eller øge dykkertiden.
 
Et CMAS Basic Nitrox kursus er et grundkursus, der giver mulighed for at dykke med nitroxblandinger med op til 40 % ilt. Her lærer man det nødvendige for at kunne planlægge og udføre sikker dykning med nitrox inden for den almindelige rekreative dyknings grænser. 

 Kurset er opdelt i en teoridel og en pratikdel, der som regel forløber over to hverdagsaftener til teorien og en dag i weekenden til den praktiske del (2 dyk). 

 
Forudsætning for deltagelse i kurset:
 
  -   CMAS** eller tilsvarende
  -  Lægeattest i henhold til Dansk Sportsdykker Forbunds regler
 
 
 
Nitrox Advanced:                                                                                                                                       <tilbage til top>
 

 

Et CMAS Advanced Nitrox kursus henvender sig til dem, som godt vil videre med den tekniske dykning, accelereret dekompression og på sigt videre til trimix.

På kurset gennemgås planlægning samt forholdsregler ved dykning med accelereret dekompression, anvendelse af Nitroxtabeller, bail-out-tabeller, runs times, krav til dykker-udrustning m.m.


 
Forudsætning for deltagelse i kurset:
 
  -   Nitrox Basic kursus
            
  - 
 Lægeattest i henhold til Dansk Sportsdykker Forbunds regler
            
  - 
30 dyk, heraf minds 10 på nitrox
 
 
Hold i dag
Instagram
Vi takker vore sponsorer