Bestyrelse
Bo Gjerløv-Sørensen
Præsentation
Bo er kasserer i bestyrelsen
Se hele beskrivelsen
Jesper Nielsen
Præsentation
Jesper er i bestyrelsen
Se hele beskrivelsen
Morten Sloth Rasmussen
Præsentation
Morten er i bestyrelsen
Se hele beskrivelsen
Palle Møller
Præsentation
Palle er næstformand i bestyrelsen
Se hele beskrivelsen
Peer Christensen
Præsentation
Peer er bestyrelsesmedlem
Se hele beskrivelsen
Peter adelhejd Pedersen
Præsentation
Peter er bestyrelsesmedlem
Se hele beskrivelsen
Søren Due-Andersen
Præsentation
Søren er suppleant i bestyrelsen
Se hele beskrivelsen
Thomas Aakjer
Præsentation
Thomas er formand og CMAS* instruktør
Se hele beskrivelsen
Udvalgsmedlem
Dennis Olsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen